Học Tiếng Nhật bằng video

Học Tiếng Nhật bằng video

Hành động vì cộng đồng học Tiếng Nhật

Hành động vì cộng đồng học Tiếng Nhật

Chữ Kanji luôn là vấn đề " khó nhằn" cho những bạn học Tiếng Nhật. Nhớ được mặt chữ,nhưng làm sao để viết đúng thứ tự ???? Đó là câu hỏi đặt ra của những học viên mong muốn học tốt chữ Kanji. Hiểu được điều đó, Jellyfish hiện đang soạn bộ Audio cách viết đúng thứ tự các nét của chữ Hán từ N5 đến N1 và...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề Nai-form

Học tiếng Nhật qua video chủ đề Nai-form

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 23 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề xin hỏi xin phép

Học tiếng Nhật qua video chủ đề xin hỏi xin phép

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 21 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề Te-Imasu

Học tiếng Nhật qua video chủ đề Te-Imasu

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 22 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề yêu cầu nhờ cậy

Học tiếng Nhật qua video chủ đề yêu cầu nhờ cậy

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 20 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề nối câu

Học tiếng Nhật qua video chủ đề nối câu

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 19 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề chia động từ

Học tiếng Nhật qua video chủ đề chia động từ

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 18 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề thư mời

Học tiếng Nhật qua video chủ đề thư mời

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 17 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề tính từ

Học tiếng Nhật qua video chủ đề tính từ

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 16 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật qua video chủ đề sở thích.

Học tiếng Nhật qua video chủ đề sở thích.

Nhanh tay tham gia đăng ký học tiếng Nhật tại trung tâm tiếng Nhật jellyfish education các bạn được đào tạo tiếng Nhật từ cơ bản tới giao tiếp tiếng Nhật thành thạo.  5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>> học tiếng Nhật qua video bài 15 >>>>>>>>>>> Những câu...

Xem tiếp
Trang 1/3123