N4 Archives - Học tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật uy tín nhất Việt Nam N4 Archives - Học tiếng Nhật tại Trung tâm tiếng Nhật uy tín nhất Việt Nam

N4

Học ngữ pháp tiếng Nhật bài 40

Học ngữ pháp tiếng Nhật bài 40

Bài 40 ―Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang một bài mới nữa của ngữ pháp N4 đó là bài 40. Vậy thì ngữ pháp của bài này có điều gì chú ý không nhỉ. ―Tôi có thể kể ra ở đây đó là cách kết nối hai câu đơn lại làm một câu này, câu biểu đạt ý thử làm một việc gì đó này….. ―Trước tiên thì...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể bị động bài 37

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể bị động bài 37

trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thể bị động nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 37- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể  điều kiện (BÀI 35)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể điều kiện (BÀI 35)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thể điều kiện nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 35- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34)

Học Ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34) Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với とおりに và ないで. Bài học ngày hôm nay sẽ có những cấu trúc rất thú vị nên chúng ta hãy thật chú ý các kiến thức trong bài nhé! Các kiến thức này các...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể ý định (bài 31)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể ý định (bài 31)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ khả năng nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 31- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng ôn bài...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thểて  あります( BÀI 30)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thểて あります( BÀI 30)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thểて あります. Bài học ngày hôm nay rất thú vị nhưng cũng không kém phần quan trọng nên chúng ta hãy thật chú ý các kiến thức trong bài nhé! Các kiến thức này các bạn có thể tham khảo thêm trong Bài 30- chương...

Xem tiếp

Học tiếng Nhật Tự động từ và tha động từ (bài 29)

Ngày hôm nay, trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với tự động từ và tha động từ nhé! Bài học ngày hôm nay rất quan trọng nên chúng ta hãy thật chú ý các kiến thức trong bài và học thật cẩn thận nhé! Các kiến thức này các bạn có thể tham khảo thêm trong Bài 29- chương...

Xem tiếp
Học tiếng Nhật cấu trúc liệt kê tính chất sự việc (bài 28)

Học tiếng Nhật cấu trúc liệt kê tính chất sự việc (bài 28)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với cấu trúc liệt kê tính chất, sự việc nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 28- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng ôn bài nào! 1) Động từ1 thể ますながら, động từ2 * Ý...

Xem tiếp

Học tiếng Nhật động từ khả năng (bài 27 giáo trình minano nihongo)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập ngữ pháp tiếng Nhật với động từ khả năng nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 27- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng ôn bài nào! 1) Cách chuyển động từ thể ます sang thể khả năng. a) Động từ nhóm...

Xem tiếp
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúc ん です ( BÀI 26)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúc ん です ( BÀI 26)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với cấu trúc ん です nhé! Cac bạn cũng có thể xem lại các kiến thức này trong Bài 26- chương trình Minna no Nihongo. Và bây giờ chúng mình cùng ôn bài nào! * Cách dùng: Đây là mẫu câu dùng để nhấn mạnh ý nghĩa giải thích về...

Xem tiếp