Học tiếng Nhật với 女らしい

Học tiếng Nhật với 女らしい

3日目:女らしい                                     Ngày thứ 3: Giống như con gái/Nữ tính ● Có các mẫu ~みたい、~らしい 、~っぽい 1. Mẫu ~みたい Mẫu này sử dụng để nói điều gì đó trông giống như cái gì khác. Không đúng với bản chất  của nó. Bạn đừng nhầm mẫu nà...

09/03/2016 admin
Học tiếng Nhật với そこに置(お)いといて。

Học tiếng Nhật với そこに置(お)いといて。

2日目:そこに置(お)いといて。 Ngày thứ 2: Cứ để đó cho em. Có 3 mẫu V ないと 、V ちゃった 、V とく Mẫu V ないと và V なくちゃ  Đây là cách nói ngắn gọn của V ないといけない và V なければならない Ví dụ: 1. 試験(しけん)まで後(あと)1カ月だ。がんばって勉強(べんきょう)しないと。 Cho đến kì thi còn 1 tháng nữa. Phải cố gắ...

22/01/2016 admin
Học tiếng Nhật với ぼくにもやらせて。

Học tiếng Nhật với ぼくにもやらせて。

1日目:ぼくにもやらせて。 Ngày thứ 1: Hãy để tôi làm. 1. V-れる(受身形(うけみけい) – thể bị động) -Khi đề cập đến thực tế mà không có chủ ngữ thì thường dùng thể bị động. Ví dụ: 1. この本には、詳(くわ)しい説明(せつめい)は書かれていません。 Trong cuốn sách này, phần giải thích chi ti...

22/01/2016 admin
Học Ngữ pháp tiếng Nhật N3 (2)

Học Ngữ pháp tiếng Nhật N3 (2)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N3 (phần 2) 7. ~ないで~: Xin đừng ~ Giải thích: Hầu hết chỉ dùng câu mệnh lệnh, yêu cầu Ví dụ: Không được đậu(xe) 止まないでください。 Xin đừng nói chuyện 話さないでください Có biển báo là xin đừng hút thuốc 「タバコを吸わないでください」という標識があった。 Cô ...

24/12/2015 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam