Học tiếng Nhật 省エネというのは… - Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật 省エネというのは…

4日目:省エネというのは
Ngày thứ 4: 「省(しょう)エネ」có nghĩa là…

★★★ Mẫu ~N という N, ~N というもの, ~Nということ ★★★
❁ N という N’: Với N là 1 phần tử thuộc N’. Có thể dịch “N’ có tên là N”
❁ N というもの: Dùng để nói về 1 đồ vật có tên là N
❁ N ということ: Cái gì đó có nghĩa là N.
Ví dụ:
1.さっき、木村(きむら)さんという人から、電話がありましたよ。
Khi nãy đã có cuộc gọi từ người có tên là Kimura đấy !
2.これは、日本の楽器(がっき)で「尺八」というものです。
Đây là một nhạc cụ Nhật Bản có tên là Shakuhachi.
3.お金はいりません。無料ということです。(=無料(むりょう)という意味(いみ))
Bận không cần phải trả tiền. Nó là miễn phí.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
★★★ Mẫu ~というのは  ★★★
Ở bài 33 của cuốn Minna No Nihongo thì chúng ta đã học cách giải thích ý nghĩa của một từ ngữ hay câu nào đó bằng cách dùng A は B という意味だ .
Có thể thay A はbằng A というのは . Đây là biểu hiện thường được dùng để giải thích định nghĩa về A.
Và B という意味だ là phần giải thích của A, cũng hay được dùng theo hình thức B ということだ , nhưng trên mặt ý nghĩa thì không có sự phân biệt nhiều lắm.
Khi muốn hỏi ý nghĩa của 1 từ nào đó hay dùng: A というのは、どういう意味ですか
というのは=Nっていうのは
N1というのはN2のことだ。
N1というのはN2という意味だ。
 Nというのは、どういう意味ですか。
❁ A というのは trong văn nói thì hay dùng hình thức A っていうのは
Ví dụ:
1.「デジカメ」というのはデジタルカメラを短くした言い方です。
Dejikame là cách nói ngắn ngọn của cụm từ dejitaru kamera.
2.電車で「カクテイ」っていうのは何のことですか。
「各駅(かくえき)に停車(ていしゃ)する電車のことです。」
Trên tàu điện Kakutei có nghĩa là gì vậy?
Nó có nghĩa là tàu điện sẽ dừng lại ở mỗi trạm.
★★★ Mẫu []の普通形というのは ★★★
Sử dụng cách nói ~といの (~to iu no) để danh từ hóa 1 câu. Biến câu đó thành chủ ngữ hoặc đối tượng của câu.
Thường hay gặp dạng như sau:
[文]の普通形(ふつうけい) というの /っていうの /ということ /っていうこと.
Tức là câu văn chia về thể thông thường, rồi thêm ~というの / っていうの/ ということ/ っていうこと
Ví dụ:
1.リンさんが帰国(きこく)するということを聞いて驚(おどろ)きました。
Tôi đã ngạc nhiên khi nghe việc Linh-san sẽ về nước.
2.こんなによく遅刻(ちこく)するというのは、問題(もんだい)ですよ。
Việc thường xuyên đi muộn như thế này thực sự trở thành vấn đề rồi đấy !
3.田中さんが医者(いしゃ)だというのは知(し)らなかった。
Mình đã không biết anh Tanaka là bác sĩ.
5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu xem ngay >>>>>


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam