Học viên lớp tiếng Nhật xuất sắc nhận học bổng tháng 3&4/2019

Học viên lớp tiếng Nhật xuất sắc nhận học bổng tháng 3&4/2019

Trải qua hơn 2 tháng học tập vất vả với những hoạt động đầy sôi động tại trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education; nhiều bạn học viên đã đạt được những thành tích xuất sắc và nhận được học bổng khuyến khích. Kể từ khi bắt đầu thành lập Jell...

10/05/2019 admin
Danh sách học viên xuất sắc nhận được học bổng tiếng Nhật tháng 7 – 8/2018

Danh sách học viên xuất sắc nhận được học bổng tiếng Nhật tháng 7 – 8/2018

Trải qua hơn 2 tháng học tập vất vả nhưng đầy sôi động tại trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education, nhiều bạn học viên đã có thành tích xuất sắc và nhận được học bổng khuyến khích. Học bổng cho học viên xuất sắc nhất trung tâm được Jellyfi...

11/09/2018 admin
Tháng 6/2018 – Danh sách học viên xuất sắc nhận học bổng tiếng Nhật

Tháng 6/2018 – Danh sách học viên xuất sắc nhận học bổng tiếng Nhật

Xin chúc mừng 8 bạn học viên xuất sắc đã nhận được học bổng tiếng Nhật trong tháng 6 này! Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education là địa chỉ giảng dạy tiếng Nhật uy tín, nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn học viên. Nhằm khích lệ tinh thầ...

16/07/2018 admin
Tháng 5/2018 – Danh sách học viên xuất sắc nhận học bổng học tiếng Nhật

Tháng 5/2018 – Danh sách học viên xuất sắc nhận học bổng học tiếng Nhật

Nằm trong những hoạt động khuyến khích học viên trong quá trình học tiếng Nhật của Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education, vừa qua, văn phòng Jellyfish Education tại 5 chi nhánh (Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) đã tổ chức tr...

18/06/2018 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam