Chi Nhánh Đà Nẵng - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education

Chi Nhánh Đà Nẵng

^1D0CDF0BB46BEA67D8E431F0ADA23EAA5130A92AAE6D6CBACF^pimgpsh_fullsize_distr

Thông tin về các khóa học tiếng nhật ở Jellyfish Education được cập nhật liên tục tại trung tâm tiếng Nhật tại Đà Nẵng.

Lịch khai giảng tháng 5/2017

BUỔI SÁNG
Khóa học Ngày khai giảng Số buổi Thời gian Thứ Học phí Nội dung học
Cấp tốc N5 17/05/2017 20 08:00-11:00 2,3,4,5,6 1.200.000/khóa Bài18 – Bài 25
Cấp tốc N4 19/05/2017 20 08:00-11:00 2,3,4,5,6 1.200.000/khóa Bài 44 – Bài 50
Cấp tốc N4 22/05/2017 56 08:00-11:00 2,3,4,5,6 3.600.000/khóa Bài 26 – Bài 50 
BUỔI CHIỀU
Cấp tốc N5 04/05/2017 20 14:00-17:00 2,3,4,5,6 1.200.000/khóa Bài 18 – Bài 25
Cấp tốc N5 10/05/2017 42 14:00- 17:00 2,3,4,5,6 2.400.000/khóa Bài 08 – Bài 25
Cấp tốc N5 16/5/2017 62 14:00-17:00 2,3,4,5,6 3.600.000/khóa Bài 1 – Bài 25
BUỔI TỐI
Sơ cấp N5 16/05/2017 53 17:30 – 19:30 3,5,7 3.000.000/khóa  Bài 08 – Bài 25
Sơ cấp N5 24/05/2017 28 17:30 – 19:30 2,4,6 1.500.000/khóa Bài 18 – Bài 25
Sơ cấp N5 23/05/2017 85 19:30 – 21:30 3,5,7 4.500.000/khóa Bài 1 – Bài 25

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Jellyfish Education Đà Nẵng                      SĐT: 0236 3656205 – 01215 507 559

Tầng 3, Tòa nhà Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng                Email: duongnhi@jellyfish-vn.com


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam