Lưu trữ NGỮ PHÁP TIẾNG NHẬT - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education
Ngữ pháp bài 2- Minna no nihongo

Ngữ pháp bài 2- Minna no nihongo

NGỮ PHÁP BÀI 2-MINNA NO NIHONGO (Cái này, cái kia, cái đó) I. これ/それ/あれ は N です。(Cái này/cái đó/cái là N) [これ] :Cái này, này ( vật ở gần với người nói) [それ] :Cái đó, đó ( Vật ở xa với người nói) [あれ] :Cái kia, kia ( Vật ở xa người nói và ngườ...

13/12/2016 admin
Ngữ Pháp bài 1 – Minna no Nihongo

Ngữ Pháp bài 1 – Minna no Nihongo

NGỮ PHÁP BÀI 1- MINNA NO NIHONGO I.  N1 は N2 です。(N1 là N2). れい(ví dụ): 1. わたしは がくせいです。(Tôi là học sinh) (watashi wa gakusei desu) 2. さとさんは せんせいです。(Sato là giáo viên.) (satosan wa sensei desu) Chú ý: [は] đọc [わ] II.  N1 は N2 じゃありません。(N1 khôn...

13/12/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật Minna No Nihongo- Bài 21

Học ngữ pháp tiếng Nhật Minna No Nihongo- Bài 21

I/ Mẫu câu: Tôi nghĩ là….. * Nêu cảm tưởng, cảm nghĩ , ý kiến và sự phỏng đoán của mình về 1 vấn đề nào đó. -Cấu trúc: V普通形(Thể thông thường)+と思います(おもいます) Aい 普通形+と思います(おもいます) Aな 普通形+と思います(おもいます) N  普通形+と思います(おもいます) -Ví dụ: 日本語の勉強はおもしろ...

24/11/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật cách nói thông thường và thể lịch sự

Học ngữ pháp tiếng Nhật cách nói thông thường và thể lịch sự

Giao tiếp chính là sợi chỉ đỏ nối liền những mối quan hệ của con người. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng, kĩ năng giao tiếp có thể ảnh hưởng tích cực đến các mối quan hệ. Biết cách đưa ra các thông tin rõ ràng mà người khác hiểu được sẽ gi...

04/11/2016 admin
Cách chia và một số mẫu câu với động từ dạng ngắn phủ định

Cách chia và một số mẫu câu với động từ dạng ngắn phủ định

Ⅰ. Cách chia và một số mẫu câu với động từ dạng ngắn phủ định V ない + Động từ đi với sẽ được gọi là động từ thể ない + V ないchính là dạng ngắn của Vません nên về mặt ý nghĩa giống nhau . Nhưng mức độ lịch sự khác nhau nên đối […]...

22/09/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 16: Cách nối động từ và tính từ

Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 16: Cách nối động từ và tính từ

Bài học tiếng Nhật hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một số cấu trúc nối động từ và tính từ trong tiếng Nhật. Bài học sẽ có rất nhiều cấu trúc được giới thiệu tới các bạn đó ạ! Vì vậy chúng mình hãy thật lưu ý với các kiên thức [&h...

08/09/2016 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam