Chi Nhánh Hải Phòng

Chi Nhánh Hải Phòng

^1D0CDF0BB46BEA67D8E431F0ADA23EAA5130A92AAE6D6CBACF^pimgpsh_fullsize_distr
Thông tin về các khóa học tiếng nhật ở Jellyfish Education được cập nhật liên tục tại trung tâm tiếng Nhật tại Hải Phòng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2017

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG SỐ BUỔI THỜI GIAN LỊCH HỌC PHÍ ĐỐI TƯỢNG GIÁO VIÊN
Tiếng Nhật cấp tốc A 11.05.2017 60 buổi (3h) 09:00-12:00 2,3,4,5,6 3.600.000đ/ khóa Bắt đầu học GVNN +GVVN
Tiếng Nhật cấp tốc A 22.05.2017 60 buổi (3h) 14:00-17:00 2,3,4,5,6 3.600.000đ/ khóa Bắt đầu học GVNN +GVVN
Tiếng Nhật cấp tốc B 29.05.2017 56 buổi (3h) 09:00-12:00 2,3,4,5,6 3.650.000đ/ khóa Đã học 25 bài Mina GVNN +GVVN
Tiếng Nhật cấp tốc A1 09.05.2017 32 buổi (3h) 18:00-20:00 3,5,CN 1.200.000đ/ khóa Bắt đầu học GVNN +GVVN
Tiếng Nhật cấp tốc A1 15.05.2017 32 buổi (3h) 18:00-20:00 2,4,6 1.200.000đ/ khóa Bắt đầu học GVNN +GVVN
Tiếng Nhật sơ cấp A1 23.05.2017 32 buổi (2h) 18:00-20:00 3,5,CN 1.200.000đ/ khóa Bắt đầu học GVNN +GVVN
Tiếng Nhật sơ cấp A2 24.05.2017 27 buổi 18h15-20h15 2,4,6 1.200.000đ/khóa Đã học 8 bài Mina GVNN +GVVN
Tiếng Nhật sơ cấp B1 12.05.2017  24 buổi (2h) 18:00-20:00 2,4,6 1.300.000đ/ khóa Đã học 25 bài Mina GVNN +GVVN

NOTE:

  • Sơ cấp A1: bắt đầu học.
  • Sơ cấp A3: đã học hết 17 bài minna nihongo 1
  • Sơ cấp B2: đã học hết 33 bài minna nihongo 2
  • Cấp tốc A: bắt đầu học
  • Cấp tốc B: đã học hết 25 bài minna nihongo 1
  • Giao tiếp: đã học hết 25 bài minna nihongo 1

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam