Lịch Khai Giảng tại Đà Nẵng - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education

Lịch Khai Giảng tại Đà Nẵng

Thông tin về khóa học tiếng nhật được cập nhật liên tục của 05 chi nhánh:

STT KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG SỐ BUỔI THỜI GIAN THỨ HỌC PHÍ
1 SƠ CẤP B1 31/12/2015 28 buổi 17:30-19:30 3,5,7 1.350.000/khóa
2 CẤP TỐC A1 04/01/2016 21 buổi 14:00-17:00 2,3,4,5,6 1.200.000/tháng
3 SƠ CẤP A1 04/01/2016 32 buổi 19:30-21:30 2,4,6 1.350.000/khóa
4 SƠ CẤP A2 05/01/2016 28 buổi 17:30-19:30 2,4,6 1.350.000/khóa
5 SƠ CẤP A3 09/01/2016 28 buổi 17:30-19:30 2,4,6 1.350.000/tháng
6 SƠ CẤP A1 12/01/2016 32 buổi 17:30-19:30 2,4,6 1.350.000/tháng

 


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam