Nội quy lớp học tại trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education

NỘI QUY LỚP HỌC VÀ CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN TẠI JELLYFISH EDUCATION

 logo Jellyfish bản đầy đủ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ JELLYFISH EDUCATION

QUY CHẾ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

 PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng và Phạm vi áp dụng
Học viên Trung tâm ngoại ngữ là những học viên đã đóng học phí va đang theo học các lớp tại Trung tâm Ngoại ngữ.

Điều 2: Nhiệm vụ của học viên

 1. Đóng học phí đầy đủ, đúng hạn (hoàn tất mức học phí trước khi khóa học bắt đầu). Giữ hóa đơn thu học phí trong suốt khóa học.
 2. Xuất trình giấy tờ tùy thân và hóa đơn học phí, thẻ học viên khi có yêu cầu.
 3. Học đúng giờ, đúng lớp, đúng thời khóa biểu của lớp học mà học viên đã đăng ký.
 4. Không cho người khác mượn hóa đơn thu học phí hoặc thẻ học viên để vào học tại Trung tâm.
 5. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành, dự kiểm tra do Trung tâm Ngoại ngữ đề ra.
 6. Kính trọng thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Trung tâm.
 7. Thực hiện đầy đủ nội quy của Trung tâm và các quy định của quy chế này.
 8. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trung tâm.
 9. Trường hợp học viên học ngoại ngữ với mục đích tham gia du học tự túc do Trung tâm giới thiệu và tuyển dụng thì phải đảm bảo thêm các quy định về học tập theo đúng hợp đồng ký kết giữa học viên và Công ty.

Điều 3: Quyền lợi của học viên

 1. Được Trung tâm tôn trọng và đối xử bình đằng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của mình.
 2. Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với điều kiện, khả năng của học viên theo quy định của Trung tâm.
 3. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thảo của Trung tâm
 4. Được quyền góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của Trung tâm.
 5. Được dự kiểm tra cuối khóa nếu học hết chương trình và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học nếu có yêu cầu.

Điều 4: Văn hóa học đường

 1. Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, hạn chế sử dụng điện thoại di động và ra ngoài trong giờ học để đảm bảo việc học tập.
 2. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải có văn hóa, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi.
 3. Trang phục của học viên phải lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và môi trường sư phạm; thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại Trung tâm.

Điều 5: Các hành vi bị cấm đối với học viên

 1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, nhân viên và học viên khác của Trung tâm.
 2. Gian lận trong thi cử và kiểm tra.
 3. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở nơi học và ở nơi công cộng.
 4. Hút thuốc, uống rượu bia trong giờ học.
 5. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

PHẦN II: CÁC QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC

Điều 6: Điều kiện đăng ký học

 1. Học viên có thể tự chọn lớp đăng ký học tùy theo trình độ của mình. Đối với các lớp đặc biệt, học viên phải đáp ứng theo yêu cầu về trình độ của lớp học đó.
 2. Nếu học viên chưa xác định được trình độ của mình thì phải tham dự bài kiểm tra do Trung tâm tổ chức để xác định trình độ của mình. Dựa vào kết quả kiểm tra, Trung tâm sẽ xếp lớp phù hợp với trình độ của học viên.
 3. Cung cấp thông tin cá nhân với nhân viên phụ trách đăng ký học của Trung tâm.

Điều 7: Chuyển đổi lớp học

 1. Học viên chỉ có thể chuyển đổi 01 lần trong suốt khóa học khi có lý do chính đáng. Phí chuyển lớp : 5% học phí khóa học đăng kí.
 2. Việc chuyển đổi sang lớp khác chỉ được thực hiện khi lớp học viên muốn chuyển đổi còn vị trí trống.
 3. Với các trường hợp Học viên yêu cầu chuyển đổi sang lớp khác trình độ với lớp đang học. Trung tâm sẽ thực hiện khi:

Được sự đồng ý của giáo viên trực tiếp giảng dạy học viên và quản lý học viên.
Đáp ứng mục 1,2,3 của điều này.

PHẦN III: HỌC PHÍ

Điều 8: Đóng học phí

 1. Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn trước khi khóa học bắt đầu.
 2. Mức học phí khác nhau tùy theo lớp học. Trung tâm có trách nhiệm thông báo cụ thể mức học phí từng lớp học trước khi ghi danh học.
 3. Học phí được tính theo tiền Việt Nam Đồng.
 4. Học phí đã đóng không được hoàn trả dưới mọi lý do. Tuy nhiên, học phí có thể được bảo lưu. (Quy định cụ thể xem tại điều 9,10,11 của quy chế này)

Điều 9: Bảo lưu học phí

 1. Học viên không thể tham gia lớp học hiện tại do lý do khách quan thì có thể bảo lưu học phí.
 2. Việc bảo lưu học phí phải được học viên thông báo cho nhân viên quản lý học viên của Trung tâm. Việc bảo lưu được thực hiện khi học viên đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục quy định về bảo lưu theo đúng quy định của Trung tâm.
 3. Thời gian bảo lưu không quá sáu (06) tháng kể từ ngày học viên hoàn thành việc bảo lưu.

Điều 10: Chuyển học phí

 1. Học viên không thể tham gia lớp học hiện tại khi lớp chưa khai giảng do lý do khách quan thì có thể chuyển học phí cho học viên khác.
 2. Khi học viên đã tham gia khóa học thì không được phép chuyển đổi.
 3. Việc chuyển đổi học phí phải được học viên thông báo trước khi khóa học bắt đầu. Học viên hoàn thành việc chuyển đổi học phí khi đã điền đầy đủ các thủ tục quy định về chuyển đổi học phí theo đúng quy định của Trung tâm.
 4. Việc chuyển đổi đối với các lớp có mức phí khác nhau thì học viên phải đóng thêm nếu có sự chênh lệch. Trường hợp học viên chuyển đổi xuống lớp có mức phí thấp hơn thì Trung tâm không có nghĩa vụ phải hoàn lại mức phí chênh lệch đó.

Điều 11: Hoàn học phí

 1. Học phí chỉ hoàn lại khi nguyên nhân gây ra từ phía Trung tâm.
 2. Trung tâm hoàn lại 100% học phí nếu sau 2 tháng kể từ ngày nộp học phí mà Trung tâm không có lớp như đăng ký ban đầu.
 3. Các trường hợp khác, nếu không phải nguyên nhân từ phía Trung tâm thì Trung tâm không có nghĩa vụ phải hoàn lại học phí cho học viên.

Điều 12: Giảm học phí

 1. Học viên là thân nhân của nhân viên Trung tâm (cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em ruột)
 2. Học viên có thành tích xuất sắc được đánh giá qua các bài thi của Trung tâm. Tham khảo điều 13
 3. Học viên cũ học lên khóa học tiếp theo. Mức giảm học phí là 10% học phí khóa học khi học viên học lên khóa học tiếp theo ( Không áp dụng cho học viên đóng tiền theo tháng ở lớp Cấp Tốc)
 4. Mức giảm học phí được quy định cụ thể cho từng trường hợp và không vượt quá 50% học phí khóa học.

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN

Điều 13: Học bổng dành cho học viên

 1. Kết quả học tập của học viên sẽ được đánh giá theo bài kiểm tra giữa khóa và bài kiểm tra cuối khóa.
 2. Học viên nghỉ quá 1/3 thời gian khóa học sẽ không được đánh giá kết quả khóa học.
 3. Học viên sẽ được nhận 1 trong 3 học bổng dưới nếu đủ điều kiện.

Học bổng: 50% học phí khóa học nếu học viên đạt điểm trung bình là 100 điểm ở bài kiểm tra cuối khóa và chuyên cần >90% ( không cộng dồn với chính sách học viên cũ học lên)
Học bổng: 900.000đ học phí nếu học viên đạt điểm trung bình cao nhất >85 điểm các bài kiểm tra giữa khóa và bài kiểm tra cuối khóa, đồng thời chuyên cần >90% .Điểm trung bình được tính như sau:

diem-trung-binh

 1. Học bổng sẽ được trừ vào học phí khi học lên khóa học tiếp theo.

Điều 14: Chính sách thẻ tích điểm – Thẻ học viên

 1. Khi học viên đăng kí và hoàn thành học phí khóa học tại Jellyfish Education sẽ nhận được thẻ học viên ( tương đương thẻ tích điểm).
 2. Quy định về thẻ tích điểm: Khi đăng kí học, học viên được nhận 1 điểm tích ( đằng sau thẻ học viên). Khi học viên giới thiệu Học viên mới tham gia học tại Jellyfishl, học viên giới thiệu sẽ nhận được 1 điểm tích, tương đương với 100.000đ tiền mặt, đồng thời Học viên mới đó( Học viên được giới thiệu) được giảm 5% tiền học phí. Nếu học viên tích đủ 10 điểm sẽ được chuyển sang thẻ VIP, tương đương 150.000đ tiền mặt được nhận và ( Học viên mới (học viên được giới thiệu) được giảm 10% học phí mỗi lần giới thiệu học viên tham gia học tại Jellyfish.
 3. Thẻ học viên (Thẻ tích điểm) có thời hạn sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp phát thẻ.

Điều 15: Kỉ luật

 1. Học viên của Trung tâm vi phạm quy chế và nội quy của Trung tâm trong quá trình học tập, rèn luyện sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.
 2. Các hình thức kỷ luật: Khiển trách – Cảnh cáo – Buộc thôi học.

Hình thực xử lý học viên do Giám đốc Trung tâm và Hội đồng kỷ luật của Trung tâm quyết định

PHẦN V: CAM KẾT KHÓA HỌC.
Điều 16: Mục đích – Ý nghĩa

 1. Học viên có nhiều cơ hội học tập mà không tốn quá nhiều chi phí.
 2. Có nhiều bạn học viên sau học xong 1 khóa học, vì bận công việc hay 1 lý do nào đó nghỉ học, một thời gian dài không học có thể sẽ quên kiến thức có thể quay lại học tại trung tâm mà không mất thêm bất kì khoản học phí nào nếu đủ điều kiện hưởng chính sách.
 3. Học viên đăng kí lớp luyện thi, nếu tham gia lớp học đầy đủ >95% buổi học mà không đỗ kì thi thì được học lại khóa học miễn phí nếu đủ điều kiện hưởng chính sách.
 4. Trước khi quay lại học thì cần phải thông báo lại cho bộ phận Marketing để bộ phận này xác nhận thời gian học cũng như có đủ điều kiện hưởng chính sách Khóa học Tiếng Nhật trọn đời không

Điều 17: Điều kiện hưởng chính sách.

 1. Điều kiện 1: Học viên hoàn thành xong khóa học đã đăng kí

Trường hợp học viên không học tiếp có lý do chính đáng thì có thể bảo lưu hoặc chuyển học phí theo điều 9,10.

 1. Điều kiện 2 : Học viên theo học chương trình các khóa học và luyện thi  không được nghỉ quá 10% số buổi của khóa học đối với lớp học thông thường và 5% đối với lớp luyện thi: Ví dụ: thời lượng của khóa cấp tốc N5 có 60 buổi, nếu học viên nghỉ quá 10 % x 60 = 6 buổi , lớp luyện thi N3 học 52 buổi học, nếu học viên nghỉ quá 5% x 52 = 2,6 ( = 3 buổi ) thì học viên không được hưởng chính sách.
 2. Điều kiện 3: Học viên không được đi muộn quá 30% số buổi học của khóa.( đối với lớp ban ngày). Theo quy định của người Nhật, nếu học viên đến lớp muộn sẽ phải ngồi ngoài hành lang học 1 tiết. Nếu bạn đi muộn quá nhiều lần, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Vì vậy, cứ đi muộn 3 buổi được tính là 1 buổi đi nghỉ học.
 3. Điều kiện 4: Học viên phải hoàn thành học phí của khóa học.

Mọi quy định trước đây trái với quy định trong quy chế này đều bị bãi bỏ.

Xem ngay >>> 5 bước học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam