Lưu trữ N5 - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education
Ngữ pháp bài 2- Minna no nihongo

Ngữ pháp bài 2- Minna no nihongo

NGỮ PHÁP BÀI 2-MINNA NO NIHONGO (Cái này, cái kia, cái đó) I. これ/それ/あれ は N です。(Cái này/cái đó/cái là N) [これ] :Cái này, này ( vật ở gần với người nói) [それ] :Cái đó, đó ( Vật ở xa với người nói) [あれ] :Cái kia, kia ( Vật ở xa người nói và ngườ...

13/12/2016 admin
Ngữ Pháp bài 1 – Minna no Nihongo

Ngữ Pháp bài 1 – Minna no Nihongo

NGỮ PHÁP BÀI 1- MINNA NO NIHONGO I.  N1 は N2 です。(N1 là N2). れい(ví dụ): 1. わたしは がくせいです。(Tôi là học sinh) (watashi wa gakusei desu) 2. さとさんは せんせいです。(Sato là giáo viên.) (satosan wa sensei desu) Chú ý: [は] đọc [わ] II.  N1 は N2 じゃありません。(N1 khôn...

13/12/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 16: Cách nối động từ và tính từ

Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 – Bài 16: Cách nối động từ và tính từ

Bài học tiếng Nhật hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với một số cấu trúc nối động từ và tính từ trong tiếng Nhật. Bài học sẽ có rất nhiều cấu trúc được giới thiệu tới các bạn đó ạ! Vì vậy chúng mình hãy thật lưu ý với các kiên thức [&h...

08/09/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 với động từ あります VÀ います- BÀI 10

Học ngữ pháp tiếng Nhật N5 với động từ あります VÀ います- BÀI 10

Bài học tiếng Nhật Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen và học cách sử dụng các với động từ あります và います. Bài học sẽ có rất nhiều kiến thức mới và thú vị sẽ được giới thiệu tới các bạn đó ạ! Nào chúng mình cùng mở sách vở ra và bắt đầu học thôi [&h...

21/06/2016 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam