sự kiện jellyfish

Tag: sự kiện jellyfish

JELLYFISH VÀ CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG HY VỌNG – “TƯƠNG LAI CỦA EM LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẤT NƯỚC”

JELLYFISH VÀ CHUYẾN ĐI CỦA NHỮNG HY VỌNG – “TƯƠNG LAI CỦA EM LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA ĐẤT NƯỚC”

Ngày 28/5, Jellyfish Education Khu vực miền Bắc đã có một chuyến đi tình nguyện đầy ý nghĩa đến điểm trường Bản Hỏ - trường tiểu học Xuân Lạc, Chợ Đồn, Bắc Kạn. Điểm trường Bản Hỏ gồm 51 em học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5. Và 100% các em học sinh nơi đây là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó...

Xem tiếp