Lưu trữ SƠ CẤP N4 - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education
Tiếng Nhật sơ cấp B1

Tiếng Nhật sơ cấp B1

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC Học viên đã hoàn thành nội dung 25 bài tiếng Nhật trong giáo trình Minna no Nihongo. Học viên muốn đạt chứng chỉ N4 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, NATTEST, TOP-J. Học viên học tiếng Nhật để đi du học hoặc...

30/10/2019 admin
Tiếng Nhật sơ cấp B2

Tiếng Nhật sơ cấp B2

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC Học viên đã hoàn thành nội dung 34 bài tiếng Nhật trong giáo trình Minna no Nihongo. Học viên muốn đạt chứng chỉ N4 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, NATTEST, TOP-J Học viên học tiếng Nhật để đi du học hoặc ...

30/10/2019 admin
Tiếng Nhật sơ cấp B3

Tiếng Nhật sơ cấp B3

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC Học viên đã hoàn thành nội dung 42 bài tiếng Nhật trong giáo trình Minna no Nihongo. Học viên muốn đạt chứng chỉ N4 trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, NATTEST, TOP-J. Học viên học tiếng Nhật để đi du học hoặc...

30/10/2019 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam