Một số quy tắc phiên âm tên riêng sang tiếng Nhật - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education

Một số quy tắc phiên âm tên riêng sang tiếng Nhật

Khi mới bắt đầu học tiếng Nhật thì ắt hẳn các bạn sẽ có thắc mắc rằng: “ tên của mình trong tiếng Nhật đọc như thế nào?” hoặc là: “ Tên mình viết bằng tiếng Nhật như thế nào?” . Đó chắc hẳn là những câu hỏi mà các bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật sẽ rất băn khoăn và rất muốn biết.

Như các bạn đã biết thì có một số âm trong tiếng Nhật không có. Vậy nên khi các bạn phiên âm tên của mình qua tiếng Nhật tức là các bạn tìm cách đọc gần giống nhất trong tiếng Nhật để có thể diễn tả được tên của mình. Và tất nhiên, trong quá trình phiên âm tên sang tiếng Nhật các bạn cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Sau đây mình xin giới thiệu một vài quy tắc khi phiên âm tên riêng sang tiếng Nhật.

• Một số quy tắc khi phiên âm tên riêng sang tiếng Nhật:

Đầu tiên, những tên riêng sẽ được viết bằng Katakana. Khi các bạn phiên âm tên sang tiếng Nhật tức là các bạn sẽ tìm một cách đọc tiếng Nhật gần giống với tên gọi của mình nhất để diễn tả.

– Giữa mỗi chữ cái trong tên sẽ có một dấu chấm phân cách.

Ví dụ như:

NGUYỄN THỊ HIỀN   グエン・ティ・ヒエン(NGUYỄN・ THỊ・ HIỀN)
– Khi xuất hiện 5 nguyên âm a, i, u, e, o đứng một mình thì có thêm 「―」vào phía sau. Ví dụ như:
レー、ミー、ホー、ハー、ニー、。。。
– Nếu là âm “ Anh” thì phải cộng thêm 「ィ」. Ví dụ như:
THANH タィン
KHANH → カィン
ANH       → アィン

– Những từ có âm tận cùng là : t, ch, c, p thì chuyển theo cách sau :

/ t / : ~ット(NHẬT ニャット、TUYẾT トゥエッと。。。)
/ c /, /ch/ :~ック(CÚC →クック、BÍCH →ビック。。。)
/ p / :~ップ(HIỆP →ヒエップ、DIỆP →ヂエップ、。。。)
– Những từ có âm tận cùng là /m/ → ~ム . ví dụ như:
NAM → ナム
LÂM → ラム
Trên đây là một vài quy tắc khi phiên tên sang tiếng Nhật. Bây giờ các bạn hãy cùng luyện tập một số tên riêng sang tiếng nhật nhé:


Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam