Lưu trữ N4 - Học tiếng Nhật cùng Jellyfish Education
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể bị động bài 37

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể bị động bài 37

trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thể bị động nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến ...

26/07/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể điều kiện (BÀI 35)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể điều kiện (BÀI 35)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thể điều kiện nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiế...

30/06/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34)

Học Ngữ pháp tiếng Nhật N4 với cấu trúcとおりに và ないで( BÀI34) Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với とおりに và ないで. Bài học ngày hôm nay sẽ có những cấu trúc rất thú vị nên chúng ta hãy ...

07/06/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể ý định (bài 31)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thể ý định (bài 31)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ khả năng nhé!Bài học với lượng kiến thức quan trọng nên các bạn hãy ôn bài thật cẩn thận nhé! Các bạn cũng có thể xem lại các kiến thứ...

24/04/2016 admin
Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thểて あります( BÀI 30)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N4 với động từ thểて あります( BÀI 30)

Trung tâm tiếng Nhật Jellyfish Education ngày hôm nay sẽ cùng các bạn học và ôn tập Ngữ pháp tiếng Nhật với động từ thểて あります. Bài học ngày hôm nay rất thú vị nhưng cũng không kém phần quan trọng nên chúng ta hãy thật chú ý các kiến thức tr...

30/03/2016 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam