Học Ngữ pháp tiếng Nhật N3 (2)

Học Ngữ pháp tiếng Nhật N3 (2)

Học ngữ pháp tiếng Nhật N3 (phần 2) 7. ~ないで~: Xin đừng ~ Giải thích: Hầu hết chỉ dùng câu mệnh lệnh, yêu cầu Ví dụ: Không được đậu(xe) 止まないでください。 Xin đừng nói chuyện 話さないでください Có biển báo là xin đừng hút thuốc 「タバコを吸わないでください」という標識があった。 Cô ...

24/12/2015 admin
Xem tiếp

Bản quyền thuộc về Jellyfish Education Vietnam